Děkujeme našim sponzorům


Poděkování

Hella Autotechnik Nova, s. r. o. poskytla finanční dar
mateřské škole ve výši 10. 000,- Kč na podporu školních akcí