Denní program

  1. Spontánní hry – v průběhu ranních a odpoledních činností, prostor pro individuální práci s dětmi.
  2. Řízené činnosti – nabídka různorodých, tematicky propojených činností během dopoledne – prostor pro získávání nových vědomostí, dovedností, návyků a názorů dětí.
  3. Pohybové aktivity – v průběhu her, ranní cvičení, 1x týdně intenzivní cvičení, při pobytu venku, pohybové chvilky v průběhu celého dne.
  4. Odpočinek a spánek – podle individuálních potřeb dětí, nabídka náhradních činností.
  5. Stravování dětí s dodržením tříhodinových intervalů mezi jednotlivými jídly, zajištění pitného režimu.


Režim dne


6.15 - 8.30příchod dětí, hry a činnosti podle volby dětí
8.30 - 9.00ranní cvičení, hygiena, přesnídávka
9.00 - 9.30řízené a spontánní činnosti
9.30 - 11.30pobyt venku
11.30 - 12.15převlékání, hygiena, oběd
12.15 - 14.00odpolední odpočinek
14.00 - 14.30oblékání, hygiena, těl. chvilka
14.30 - 16.00odpolední svačina, hry a zájmové činnosti dětí