Způsob platby


Vybírání úplaty za předškolní vzdělávání bude probíhat každý měsíc v kanceláři ředitelky mateřské školy v předem určených dnech a hodinách.