Celé Česko čte dětem


Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé.
Jak toho dosáhnout?
Čtěme dětem!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!
Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu "Celé Česko čte dětem" od února 2014.
Dětem pravidelně čteme po obědě knížky na pokračování, rodiče informujeme o právě čtených knížkách na nástěnkách v šatnách tříd.
Naši chodbu zdobí velká nástěnka s propagací pravidelného čtení dětem.
Chodíme s dětmi do knihovny besedovat a půjčovat si knížky, pořádáme ve školce výstavky oblíbených knih přinesených z domova. Vyrábíme s dětmi „knížky“.
Kontakty:
Sídlo: Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava
Poštovní adresa: Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín
GSM: +420 774 782 191-2
e-mail: info@ctemedetem.cz
č. ú.: 204 13 50 54/0300
www.celeceskoctedetem.cz