Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je vypracován na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, odpovídá cílům a záměrům předškolní výchovy. Školní vzdělávací program byl zpracován v červnu 2002. Na základě jeho ověřování v praxi a vzhledem ke změněným podmínkám je každoročně upřesňován a doplňován.

Učíme děti chápat a respektovat všechny přirozené souvislosti, vzájemné vztahy, mnohotvárnost a proměnlivost okolního světa. Z tohoto pojetí vychází název programu


„Poznáváme svět s duhovou kuličkou“

Školní vzdělávací program obsahuje čtyři hlavní – rámcová témata podle ročních období, každé z nich zahrnuje několik tematických celků s podtématy:

  1. Barevný podzim
  2. Bílá zima
  3. Rozkvetlé jaro
  4. Veselé léto

Pojítkem mezi tématy našeho ŠVP je putování duhové kuličky světem v průběhu čtyř ročních období.


Duhová kulička v podobě barevného míčku provází děti na cestě za poznáním, pomáhá navodit jednotlivá témata programu a získat zájem dětí.


Koulí se koulí duhová kulička, zvědavá, rychlá, i když je maličká.
Koulí se lesem, koulí se v trávě, ke všemu hezkému cestu si najde.
Duhová kulička koulí se světem, ukáže cestičku všem hodným dětem.
Když se k ní přidáš, nebudeš líný, poznáš svět ze všech stran, i s jeho divy.

Do cíle cesty s duhovou kuličkou dojde samostatné, tvořivé, zvídavé, zdravě sebevědomé dítě, připravené na vstup do ZŠ, které je v určitých situacích odpovědné samo za sebe, dokáže komunikovat, spolupracovat, má bohatou slovní zásobou, správnou výslovnost, snahu podílet se na spolurozhodování a přijmout určité morální hodnoty.


Nejdůležitější je pro nás osobní pokrok každého dítěte, jeho pocit spokojenosti a bezpečí. Zajímáme se o vzájemné vztahy mezi dětmi, vedeme je k tomu, aby se pomocí komunikativních dovedností uměly vypořádat s problémy.


Obsah ŠVP je dále rozpracován a konkretizován v třídních programech prostřednictvím týdenních plánů. ŠVP poskytuje prostor pro tvořivý způsob práce učitelek. Umožňuje jim svobodný výběr a časové rozložení témat podle podmínek jednotlivých tříd, úrovně dětí a aktuální situace.