Výchovná koncepce

Naší filosofií je vytvořit klidné, příznivé a podnětné prostředí pro pobyt dětí v mateřské škole, zajistit podmínky pro všestranný rozvoj osobnosti dětí a položit základy celoživotního vzdělávání s přihlédnutím ke schopnostem, potřebám a zájmům jednotlivých dětí.
Cestou přirozené výchovy rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé děti.Aby byly děti v Duhové školce šťastné , připravujeme pro ně:

 • zdravé, klidné prostředí s radostnou atmosférou, podporující přátelské vztahy mezi dětmi a poskytující citové zázemí,
 • účelné vybavení, tvůrčí prostředí s dostatkem hraček a pomůcek, které podporují tvořivost a jsou přístupné dětem,
 • jasně definovaná, společně přijatá pravidla, která při dodržování poskytují pocit jistoty,
 • vlídné, vstřícné, tvořivé a nápadité paní učitelky, které mají pochopení pro všechny děti, dokážou je zaujmout a získat si jejich důvěru.
 • Děti získávají nové poznatky především cestou vlastních prožitků a zkušeností při hře a praktické činnosti.
  Každodenní nabídka činností připomíná pestrou mozaiku slova, kresby, malby, zpěvu, tance, pohybu, práce a zábavy.
  Učitelky jsou průvodcem, děti motivují, inspirují, dítě dochází k poznání samo.
  Základním předpokladem úspěchu je spolupráce s rodiči na základě partnerství.