Přehled plánovaných akcí ve školním roce 2016-17

Září, říjen
 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Návštěva výstavy drobného zvířectva
 • Podzimní výlet do Mladečských jeskyní a do arboreta v Bílé Lhotě/li>
 • Vycházky do lesa s ekologickým zaměřením
 • Seznamování s pravidly chování na dopravním hřiště
 • Poklad pana Podzima – celoškolský projekt zaměřený na vítání podzimu
 • Návštěva podzimní výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)

Listopad
 • Drakiáda
 • Dýňování
 • „Zavírání zahrady“- zdobení stromů, loučení s podzimem
 • Přivítání zimy Martinskou jízdou
 • Společná brigáda s rodiči na vyhrabávání listí
 • Zdravá 5 – výchovný program zaměřený na zdravý životní styl

Prosinec
 • Mikulášská nadílka
 • Rozsvěcování vánočního stromečku před vchodem do budovy MŠ
 • Návštěva betlémů - v římskokatolickém kostele, u místního řezbáře J. Beneše
 • Vánoční besídky pro rodiče s programem
 • Vánoční dílny v Muzeu Olomouckých tvarůžků, v Památníku A. Kašpara, s pracovnicemi Spolku ručních řemesel
 • Vánoční nadílky u stromečku ve třídě
 • Vánoce se starými tradicemi (besídky u stromečku, zpěv koled, lidové zvyky)
 • Vystoupení dětí pro obyvatele pensionu s vánočním programem
 • Návštěva vánoční výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)

Leden, únor
 • Vycházka ke krmelci
 • Beseda s myslivcem
 • Zimní olympiáda
 • Sáňkování, jízda na bobech
 • Masopust, rej masek, karnevalový průvod

Březen
 • Vynášení Moreny, vítání jara
 • Mateřinka - vystoupení dětí na přehlídce mateřských škol v Zábřehu
 • Návštěva Městské knihovny - besedy o knize
 • Ekologická vycházka do lesa „Otvírání studánky“
 • Úklid okolí MŠ
 • Oslava MDŽ v místním penzionu – vystoupení pěveckého souboru Sedmikrásky

Duben
 • Návštěva líhně, beseda
 • Návštěva velikonoční výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)
 • „Otevírání dopravního hřiště" – jízda na dopravních prostředcích
 • Zlatá lyra - vystoupení pěveckého sboru Sedmikrásky na přehlídce dětských pěveckých sborů v Šumperku
 • Zahájení plaveckého výcviku (duben – červen)
 • Den země - „Chráníme naši zemi“ - úklid okolí MŠ, malování barevnými křídami na chodník před MŠ, osazování květin do truhlíků a záhonku
 • <
 • Návštěva předškolních dětí v 1. třídách ZŠ
 • Jak pečovat o svoje zoubky – výchovný program pro děti

Květen, červen
 • Výchovný koncert v ZUŠ
 • Ukázka baletního a dramatického kroužku
 • Přání maminkám – oslava Dne matek
 • Průzkum hudebnosti dětí v MŠ učiteli ZUŠ
 • Vycházka do Žádlovic – prohlídka stájí, jízda na koních
 • Školní výlet pro děti ze 3. a 4. třídy
 • Exkurze na farmu
 • Letní olympiáda
 • Besedy (s policisty, požárníky, záchranáři, vycvičených vězeňských psů)
 • Oslava Dne dětí za účasti rodičů (skákací hrad, pasování předškoláků, sportovní hry a soutěže, atd.)
 • Oslava Dne dětí – divadlo, zmrzlina
 • Indiánský týden, vycházky do lesa, hledání pokladu
 • Rozloučení předškoláků s MŠ, vycházka nad Loštice, stužkování, táborák


Jedenkrát měsíčně budeme zařazovat divadelní představení pro děti.

Seznam akcí bude v průběhu roku doplňován a upřesňován podle potřeby.
S plánovanými akcemi budou rodiče pravidelně seznamováni na začátku nového měsíce prostřednictvím hlavní nástěnky ve vstupním prostoru a na internetových stránkách mateřské školy.