Něco z historie

 • Mateřská škola byla postavena v akci Z v nově budovaném školském areálu na místě velké zahrady s ovocnými stromy.
 • Provoz byl zahájen 1. září 1978. V té době měla mateřská škola čtyři třídy pro děti od tří do šesti let a jeslové oddělení pro děti od dvou do tří let, které bylo umístěno v budově ZŠ.
 • Původně byl součástí mateřské školy hospodářský pavilon s kuchyní, prádelnou a sušárnou. V říjnu 1982 byla zrušena kuchyň mateřské školy, od té doby se jídlo dováží ze stravovny ZŠ Loštice. Sloučením I. a II. mateřské školy v Lošticích ve školním roce 1987 – 88 vznikla šestitřídní mateřská škola. V nově upraveném hospodářském pavilonu bylo umístěno jeslové a nejmladší oddělení. V průběhu let se snižováním počtu dětí docházelo k dalším organizačním změnám.
 • Od 1. září 1992 má mateřská škola 4 třídy v hlavní budově. Část sousedního přístavku, která byla předána mateřské škole, je využívána pro činnost zájmových kroužků.
 • V roce 1999 bylo vybudováno ve školní zahradě malé dopravní hřiště. Návrh byl zpracován pracovníky dopravního inspektorátu v Šumperku a realizace byla provedena v roce 1999 zásluhou Městského úřadu v Lošticích.
 • Na jaře roku 2011 mateřská škola prošla zásadními úpravami a změnami.

  Od počátku března tohoto roku probíhaly stavební práce v budově mateřské školy a bývalé knihovny. Všechna okna byla postupně vyměněna za plastová, následovalo zateplení budovy a na závěr mateřská škola získala úplně novou podobu díky barevné fasádě. Vnitřní úpravy se týkaly výměny starých garnýží za moderní tyčkové. Ve všech čtyřech výdejnách jídla byly též vestavěny nové dřevěné pracovní desky.

  Celá tato rekonstrukce probíhala za plného provozu, pouze v nejtěžší situaci, po dobu dvou týdnů, byl provoz omezen na jednu třídu. Do konce května byly všechny stavební práce úspěšně ukončeny, včetně vymalování všech upravovaných prostor v mateřské škole.

  Hlavní podíl na této akci má Město Loštice pod vedením pana starosty Ctirada Lolka, díky kterému byly získány dotace na uskutečnění této zásadní proměny k lepšímu.


 • Součástí mateřské školy je výdejna jídla.
 • Kapacita mateřské školy, uvedená v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol z 23. 10. 1995 je 120 dětí.