Nabízíme

 • Plavecký výcvik
  • Plaveckého výcviku v krytém bazénu v Mohelnici se pravidelně účastní děti ze 2. - 4. třídy.

 • Vítání občánků
  • Děti ze 4. třídy vystupují několikrát za rok s programem na "Vítání občánků do života" v obřadní síni městské radnice.

 • Mateřinka
  • Mateřská škola se každoročně účastní okresní přehlídky mateřských škol "Zábřežská mateřinka". Program nacvičuje p. řed. Kobzová s dětmi ze 3. a 4. třídy. Již dvakrát děti se svým programem postoupily do celostátního kola, které se konalo v Nymburku.Se svým vystoupením reprezentují mateřskou školu na veřejnosti při dalších vystoupení.


 • • Pěvecký sbor „Sedmikrásky“
  • Sbormistryní pěveckého sboru je p. uč. Králíková, která s dětmi nacvičuje program např. na Vánoce, Den matek a zajišťuje další vystoupení s dětmi na veřejnosti. Každoročně se děti zúčastňují okresní přehlídky pěveckých sborů v Šumperku pod názvem „Zlatá lyra“, a to s velkým úspěchem. Pěvecký sbor navštěvují děti z 2. - 4. třídy.